Visie

De Rainbowkids is een Christelijke kinderclub in Souburg. De Rainbowkids wil een plek zijn voor alle kinderen uit Souburg en omgeving in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar (basisschoolleeftijd).

Wij willen de kinderen de liefde van de Heer Jezus laten zien en horen, en daarmee doen wat Hij zei: ‘Laat ze(de kinderen) bij mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoord toe aan wie is zoals zij’.  (Lukas 18:16) Onze uitdrukkelijke wens is dat alle kinderen in Souburg bereikt worden met het evangelie, de blijde boodschap!

Verspreid over een aantal maanden in het jaar willen we een club organiseren waarbij we zingen, bidden, verhalen uit de Bijbel vertellen, samen eten, knutselen, (sport)activiteiten doen en elkaar ontmoeten. Dit geldt niet in de laatste plaats voor de ouders welke van harte welkom zijn.

Deze club wordt georganiseerd door een team van enthousiaste christenen. Bestaande uit volwassenen welke verantwoordelijk zijn voor bepaalde onderdelen ondersteunt door een grote groep jongeren.